مقالات و پژوهش ها

مقالات و پژوهش ها

فهرست مقالات و پژوهش های علمی دکتر حنانه قدیریان در این صفحه قابل دسترسی است.
برای مشاهده هر مقاله، بر روی عنوان آن کلیک کنید.

The Superelastic property evalution of NiTi orthodontic wire through three point bending test using simulated oral condition model

Authors: Haj-Fathalian M, Nili-Ahmadabadi M, Habibi-Parsa M, Shahhoseini T, Ghadirian H, Hoseinzadeh-Nik T.
Journal of the college of engineering. Summer 2008, Volume 42, Issue 5, pages: 631-7

Prevalence of tooth size discrepancies (Bolton analysis) in sagittal malocclusions

Athours: Eslamian L, Ghadirian H, Seyfi M.
Beheshti Univ. Dent. J 2005; 22(4): 547-556

Effect of saliva on load-deflection characteristics of superelastic nickel-titanium orthodontic wires.

Authors: Hosseinzadeh Nik T, Ghadirian H, Ahmadabadi MN, Shahhoseini T, Haj-Fathalian M.
J Dent (Tehran). 2012 Fall;9(4):171-9. Epub 2012 Dec 31.

Static and cyclic load-deflection characteristics of NiTi orthodontic archwires using modified bending tests

Authors: Nili-Ahmadabadi M, Shahhoseini T, Habibi-Parsa M, Haj-Fathalian M, Hoseinzadeh-Nik T, Ghadirian H
Journal of Materials Engineering and Performance. August 2009, Volume 18, Issue 5-6, pp 793-796

Comparison of ANB, Wits, β, and µ angles differentiating antero-posterior discrepancies

Authors: Geramy A, Ghadirian H, kharazifard MJ, Katooki T
Iranian Journal of Orthodontics, Vol.4, Year. 2009, Page:87-92

Tip back bend in continuous arch wire: 3d analysis using finite element method

Authors: Geramy A, Retrouvey JM, Ghadirian H, Jelodar R, salehi H
IJCD, Vol.4, No.4

Palatal Cleft and supernumerary teeth: A Case Report

Authors: Salehi H, Ghadirian H, Geramy A
Iranian Journal of Orthodontics , Vol.3, Year. 2006, Page:139-140

Dilaceration: 3D analysis using finite element method

Authors: Geramy A, Ghadirian H
Iranian Journal of Orthodontics , Vol.2, No.1&2, Year. 2007, Page:43-9,

Tip back bend in continuous arch wire: 3D analysis using finite element method

Authors: Geramy A, Ghadirian H
Caspian Orthodontic Journal , Vol.1, Year. 2008, Page:97-101

Comparison of methods used to correct a lingually tilted mandibular molar: 3-D analysis using finite element method

Authors: Geramy A, Ghadirian H
Aust Orthod J, Vol.24, Year. 2008, Page:96-101
  برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:
نشانی مطب:
تهران، خیابان مطهری، نرسیده به خیابان فجر (جم سابق)، ساختمان پزشکان کوه نور، پلاک 282، طبقه سوم، واحد 11

تلفن تماس: 88811744
تماس با ما و نشانی مطب